W życiu zdarzają się różne sytuacje, niekiedy jest konieczna porada prawnika lub radcy prawnego. Niestety prawo na ogół jest raczej niejasne i mamy problem